Oklahoma x Houston

09/01/2019 6:30 PM to 10:30 PM

Sunday, September 1 | 630pm kick-off

Season Opener!